Privacyverklaring Sitters Internetbureau

Dit is de privacyverklaring van Sitters Internetbureau. Wij zijn gevestigd aan de Ondernemersweg 6, 6491SL Tholen. 
We staan bij de Kamer van Koophandel van Middelburg ingeschreven onder nummer 22041007. 

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Ook leggen wij uit welke rechten je kunt uitoefenen. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Wat is het algemene privacybeleid van Sitters Internetbureau ?

 • Sitters Internetbureau  respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.Sitters.nl, en www.budgetwebworx.nl van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.
 • Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.
 • En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.
 • Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Sitters Internetbureau verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.
Sitters Internetbureau kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Adresgegeven van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • IP-adres van contactpersoon;
 • Overige informatie die we vrijwillig van jou ontvangen.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Wat gebeurt er als je je gegevens niet wilt delen?

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens met ons te delen. Maar: wij kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met je te sluiten of om jou de nieuwsbrief te verzenden.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Sitters Internetbureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
 • Om onze diensten bij je af te leveren.

Wij verwerken jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken; of,
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb jij je persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden zijn (zie hiervoor verder onze cookieverklaring) of ten behoeve van onze gewone bedrijfsvoering zoals debiteurenbeheer. Als je hier bezwaar tegen hebt, laat ons dat dan weten. We zullen nogmaals jouw belangen en onze belangen wegen.

We versturen onze nieuwsbrief via MailChimp. Deze partij zit in de Verenigde Staten en is onderdeel van het Privacy Shield framework. Dat betekent dat er voldoende waarborgen zijn ten behoeve van jouw privacy.

Google Analytics

Sitters Internetbureau maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sitters Internetbureau bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Sitters Internetbureau te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sitters Internetbureau heeft hier geen invloed op. Sitters Internetbureau heeft Google geen toestemming gegeven om via Sitters Internetbureau verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Personalia: De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden (tenzij je klant bent geworden!).

Web-formulieren: De persoonsgegevens welke in onze web-formulieren zijn ingevuld worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van onze website.

Klantdossiers: 2 jaar na beëindiging samenwerking.

Facturen: 7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Delen we deze gegevens?

Ja, maar niet zomaar. Sitters Internetbureau deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Wij sluiten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkers-overeenkomst. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij bieden. En wees gerust, Sitters Internetbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Sitters Internetbureau  beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen.
Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van onze websites met een SSL-certificaat. Hiermee worden jouw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • we maken gebruik van de meest recente software en een firewall;
 • onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar we een streng wachtwoordbeleid voor hebben;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
 • we noemden het al: we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sitters Internetbureau . Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Sitters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Sitters Internetbureau wil je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van Sitters Internetbureau wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.
Versie juli 2019
envelope-ophoneenvelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram